De God van Morgen – NIEUWE THEOLOGIE

De wereld is zich op dit moment aan het herinneren dat God niet is die zij dachten dat Zij was. Onze oude opvattingen over God – wat we zouden kunnen noemen onze opvatting over de God van Gisteren – zijn sterk verschillend van de begrippen die de mensheid nu aan het beginnen te herinneren is over wie God werkelijk is.

Deze wil ik in dit schrijven uiteenzetten, dit schrijven is een samenvatting van Gesprekken met God boek ‘De God van Morgen’ – Gesprekken met God deel 7-9.

Want wat de wereld nu nodig heeft is simpel een nieuw model, een herschreven Cultureel Verhaal, een verandering van geloofsovertuigingen, een uitgebreidere en vernieuwde theologie. Er zijn belangrijke verschillen tussen de God van Gisteren en de God van Morgen. Er zijn negen hoofddefinities, zei God.  Zij zette deze één voor één uiteen. God zei….

 

  1. De God van Morgen vereist niemand om in God te geloven.

Als je gelooft dat het Leven dat zich aan jou toont zelf God is, zal je het leven zien als God.  Als je niet gelooft dat het leven dat zichzelf nu aan jou toont niet God is, zal je het niet als God beschouwen. Sommigen zeggen dat zien geloven is, maar God vertelt je dat geloven zien is. “Voor wie geloven zal, zal het geopenbaard worden.”

Deze waarheid is door veel meesters onderwezen. En in de toekomst zullen velen meer de communicatie van God ervaren als dat wat ze zijn: openbaringen van het Goddelijke.  Mensen zullen niet meer verwachten dat God zich maar op één enkele specifieke wijze zal vertonen. Mensen zullen groeien in hun ervaring en bewustzijn van God, en via deze ontwikkeling zal men zich herinneren dat God er altijd was.

Echter God bestaat of je nu wel of niet in God gelooft. En God wil en zal niet haar liefde en zegeningen inhouden voor iemand, omdat zijn of haar huidige begripsvermogen, hun huidige bewustzijn, hun hier-en-nu begrip om te herinneren wie en wat ze zijn en wie en wat God is begrensd is. Geloof in God is niet wat God brandstof geeft, of God motiveert, of God sterkt om Zichzelf op de meest wonderbaarlijke manier door jou heen uit te drukken en Zichzelf te laten ervaren in iemands leven.  Het is zeker geen voorwaarde die God stelt aan jou om ‘geschikt’ te zijn voor Zijn liefde. Zo iets zou het begrip ‘liefde’ tot waanzin maken. Het zou het concept van wat liefde is verlagen tot wat ruilhandel inhoud, een-geef-jij-mij-dit dan geef-ik-jou-dat ruilhandel afspraak, een soort van koehandel bedrijven. Maar echte, betekenisvolle liefde, is geen van dit.

 

  1. De God van Morgen is zonder geslacht, formaat, vorm, kleur, of enig ander karakteristiek van een individueel levend wezen.

De God van morgen is vrouwelijk, tenzij ze dat niet is. Dan zal hij mannelijk zijn.  Behalve als hij het niet is. Waarmee bedoelt wordt dat God niet mannelijk noch vrouwelijk is, en dus zonder geslacht is. Zonder geslacht, zonder formaat, vorm, kleur, of enig ander karakteristiek van een individueel levend wezen.

De God van morgen verandert ieder moment van vorm en iedere individuele roeping naar God dicteert dit.

 

  1. De God van morgen praat voortdurend met iedereen.

Iedereen voert gesprekken met God, de gehele tijd. Dat zal een belangrijke boodschap zijn uit de Nieuwe Spiritualiteit. God communiceert met de mensen in ieder moment. God stopte niet met praten tot de mensen 2.000 jaar geleden, noch koos hij selectief enkele mensen uit om zichzelf aan te openbaren. God openbaart Zichzelf tot alle mensen, de gehele tijd, echter maar enkele mensen hebben zijn openbaringen omarmd, hebben ze gezien voor wat ze betekenen, en hebben hen beschouwd als heilig – en dus lijkt het en wordt gedacht dat maar enkelen zijn openbaringen hebben ontvangen.

God- de kracht, de energie, het ontwerp, de ervaring die sommige Goddelijk noemen – toont Haarself in jou leven op de

wijze die perfect aansluit bij de tijd, plaats en situatie die zich voordoet. Je kan die ervaring ‘God’ noemen of je kan het iets anders noemen, bijvoorbeeld:  toeval, synchroniciteit, “goed geluk”, of wat dan ook. Echter welke betekenis je er ook aan ontleent, je verandert niet wát het is – het duidt eerder je geloofsovertuiging aan. Zoals God zegt in Gesprekken met God boek 1: “Ik spreek tot iedereen, de gehele tijd. Het is niet zozeer de vraag met wie Ik spreek, maar wie er luistert.”

 

  1. De God van Morgen is nergens van afgescheiden, maar is Alomtegenwoordig, het Al in Alles, de Alpha en de Omega, het Begin en het Eind, de Totaalsom van Alles dat ooit was, nu is, en er ooit zal zijn.

Dit is de aard en de essentie van God, en in de toekomst van jou keuze zul je dit weten en bevestigd krijgen. Je zal bevatten wat het betekent als je wordt wat dit betekent. Wat het betekent kan niet geopenbaard worden TOT je totdat het is geopenbaard DOOR-JOU-ZELF-HEEN. Je moet beslissen dat je van niets gescheiden bent, en vanaf deze plaats proberen te gaan handelen. Dit is mogelijk geen eenvoudige opgave. Want je bent de gewoonte gecultiveerd om anders te denken over het leven. Toch kan de verschuiving plaatsvinden. Houd de nieuwe gedachte vast. En dan ooit op een dag zal je er ‘zijn’. Je zal de belangrijke streep over zijn, en niets zal jou ooit nog scheiden.

Wat je is verteld over de God van het Joodse, Islamitische, Conservatief-Christelijke en vele andere geloven is niet accuraat. Het is incompleet. Het is niet volledig. Deze religies onderwijzen vaak over een Schepper die gescheiden is van haar schepsels.  Dat de God van Morgen van niets gescheiden is is dus een radicale les. Het is ook een belangrijke. Misschien de belangrijkste op zichzelf staande boodschap van de Nieuwe Spiritualiteit. Het is de ontbrekende boodschap van de meeste religies op de wereld. Het is de ontbrekende boodschap.

Omdat deze boodschap ontbreekt, heeft de samenleving een juiste koers omhoog gemist in haar pogingen een wereld te scheppen van vrede, harmonie en vreugde, en religies hebben het begrip Leven niet verstaan, wat ervoor heeft gezorgd dat miljoenen mensen de ervaring van Éénheid met elkaar – en met de Schepper hebben gemist.

Als de mensen deze Ontbrekende Boodschap zou omarmen als haar nieuwe overtuiging in religie – net zoals men regelmatig nieuwe overtuigingen verkrijgt op wetenschappelijk, medicijnen en technologie gebied – zou de wereld in een enkele nacht veranderen. Dat alle mensen één zijn met elkaar en met God is psychologisch en spiritueel beschouwd revolutionair.

 

  1. De God van Morgen is niet een enkelvoudig Superwezen, maar is het wonderlijke proces Leven genoemd.

Dit is niet een onbelangrijke verandering in jullie theologische constructies. Voor sommige is het een belangrijke verschuiving. Sommigen zouden het als blasfemie beschouwen. Echter, deze verandering van hoe je God beschouwt kan de wereld redden. Deze visie kan jou leven verrijken.

In de geschiedenis van de mens dachten de meesten mensen aan God als een Super Wezen, wat maakte dat zij een God in hun geest creëerde die als een persoon is. Met andere woorden, een Grootsere Versie van henzelf. Door het op deze manier denken en God te voor te stellen, creëerde ze God in het beeld en de gelijkenis van mensen – wat precies het tegenovergestelde is wat zij zeiden dat God deed!

Veel mensen zeggen dat God de wereld heeft verteld dat God de mens heeft geschapen naar het evenbeeld en de gelijkenis van God. Uiteraard, als je God verbeeld als een magnifiek, groter en indrukwekkendere versie van de mens,  spreekt het voor zich dat jij gewoon bent zoals je bent – en dus niet perfect.. – en dat God een Superwezen is, of een Superieure versie van jou voorstelt.

Maar als God je nu vertelt dat God niet een Superwezen is, maar het proces genoemd Leven is, dan zal dat jou theologische overtuiging mogelijk op zijn kop zetten. Plotseling is niet alleen de mensheid geschapen naar het evenbeeld en de gelijkenis van God, al het andere ook! Dit verandert je relatie met alle dingen. Nu is opeens alles één ding, en dat Ene ding is God.

Dit is niet een nieuw concept. Dit is geen “Nieuwe Gedachte” of “New Age” leer. Veel van jullie wetenschappers en filosofen hebben dit idee al eeuwen verkondigd. En hier is het moment waar wetenschap, filosofie en religie elkaar tegenkomen. Een ieder kan voortgaan na dit overeenkomst – ieder verder opnieuw hun eigen pad op, maar als ze even vergeten of het feit negeren dat zij hier in deze geloofsovertuiging met elkaar overeen gekomen zijn, zal men dat ook doen in haar moeilijke periode. De overtuigingen worden dan nutteloos, omdat ze simpelweg incompleet zijn.

De nieuwe Spiritualiteit negeert deze overeenkomst, maar bevindt zich er midden in. Dat deze Nieuwe Spiritiualiteit,  indien deze breed aangenomen wordt, de wereld zou kunnen veranderen laat geen twijfel. Het zou de wereld van zelfvernietiging kunnen redden.

 

  1. De God van morgen is altijd in verandering.

Op zich is ons oude idee van God als dat wat nooit veranderd correct. Het was alleen incompleet. Het had echter niet voor ogen of overwoog niet de optie dat hetgeen dat nooit veranderd aan God zou kunnen zijn dat God altijd in beweging is, en dat dit de Constante zou kunnen zijn. In wezen is dat zo. God is altijd in evolutie en wording. Dit proces van ontwikkeling en in wording zijn eindigt nooit. Het is hoe leven functioneert. Het is hoe Leven zelf aanpast, en zichzelf behoudt.

Al het leven is energie in beweging. Niets staat stil. Niets. Geen enkel ding in het Universum is onveranderlijk. Alles is in beweging. En beweging is verandering.

 

  1. De God van Morgen heeft niets nodig.

Wees voorzichtig met dat woord, want God bedoelt het op twee manieren. Verzeker jezelf dat je beide ziet. Ten eerste bedoelt God dat je God zal ervaren als wezen geheel zonder behoeftes. Derhalve is God behoefteloos. Ten Tweede, God bedoelt dat je zal ervaren dat je God niet nodig hebt. In de tijden van de Nieuwe Spiritualiteit zal je jezelf niet beschouwen als wezens met behoeftes, die moeten bidden of smeken bij almachtige God voor succes of gunsten. Zo ook is God zonder behoeftes.

In boek Één met God verteld God dat de illusie van Behoeftigheid de eerste van de Tien Illusies van de Mensen is. Het is de illusie waarop alle andere illusies zijn gebaseerd. Het is een erg krachtige illusie en als je een stap terug doet en de illusie ziet voor wat zij is, begint je leven een geheel nieuwe koers te krijgen, je stapt in een nieuwe wereld.

De God van Morgen zegt simpelweg, “Ik verlang niets van jou. Je mag doen wat je wilt doen. Ik heb je vrije wil gegeven”.

En de God van morgen meent het. Ze zal niet zeggen “Je hebt een vrije wil, doe je toch niet wat ik verlang, dan zal ik je voor altijd straffen”. Wat voor Vrije Wil is dat? Je bent vrij te doen wat God van je verlangt te doen? Noem je dat vrijheid?

De meeste mensen zien God als een dictator. Een goed bedoelende dictator wellicht, maar hoe dan ook een dictator. Mensen verbeelden zich dat God iets van ons verlangt om gelukkig te zijn, is het niet? De reden dat God dit punt hier aangehaald is omdat jou perceptie van wie God is ook de basis vormt voor de gedachte over wie JIJ bent.

De reden dat je jezelf niet kan beschouwen als wezen dat niets nodig heeft is dat je je niet kunt inbeelden in een God die niets nodig heeft. En als zelfs God behoeftig is, hoe kan jij dat niet zijn? Zie je in welke situatie je jezelf hebt geplaatst? Jou vele ideeën over God vormen veel van jou ideeën over jezelf. Of wellicht werkt het andersom. Veel ideeën over jezelf hebben jou ideeën over wie God is geschapen. Denk je dat dat mogelijk is? Zag je God niet als een soort “grootsere versie” als jou? Een grootsere versie van de mensen? De meeste mensen zien God als een grotere, meer machtiger versie als de mens.

De Bijbel zegt dat mensen zijn gemaakt in het Evenbeeld en de Gelijkenis van God. God zegt dat de Bijbel hierin gelijk heeft. God is niet een grotere versie van de mens, maar mensen zijn een kleinere versie van God.

Zonder behoeftes is de Staat van Zijn waarin God verblijft. God verlangt niets. Jij, eveneens hebt niets benodigd, maar dit weet je echter niet. Aldus probeer je constant te verkrijgen of te bezitten wat je nodig denkt te hebben. Als je eenmaal het meesterschap hebt bereikt, realiseer je je dat er niets was dat je moest doen. Je behoeftes waren altijd voldaan. In feite had je geen benodigdheden. Je maakte het jezelf wijs.

Mensen bewegen in en uit de status van meesterschap de gehele tijd. Ze zijn het ene moment in staat van begrip, maar falen het volgende moment daar in. Behoefteloos zijn is niet een kwaliteit of een staat van zijn waar je aan denkt. Het is iets dat je weet over jezelf vanuit het diepste deel van je wezen. Als je vanuit dat bewustzijn opereert, ben je tot buitengewone dingen in staat.

Je hebt bepaalde zaken nodig. Dat is de boodschap van jou cultuur. De media versterkt deze illusie veelvoudig. Zelfs jullie huidige religies, van wie je de hoogste wijsheid verwachtte, vertellen je dit. Zij vertellen je dat je God nodig hebt. En God verlangt van je dat je je op een bepaalde manier gedraagt.

Waar de mensheid nu mee geholpen zou zijn is een nieuw Cultureel Verhaal. Dat is waar het in de Nieuwe Spiritualiteit om gaat. Dat is wat de God van Morgen heeft te vertellen. Deze prediking zal plaatsvinden op vele manieren, op vele momenten, in vele landen, gedragen door vele mensen. Het zal deel zijn van het werk van diegenen die gekozen hebben om collectief samen te werken als éénheid voor het helen van het menselijk collectief bewustzijn.

Jou huidige theologische constructie van een God die verlangens heeft waar aan tegemoet gekomen moet worden is de basis van jullie complete geloofsysteem. En jullie huidige conceptualisatie van jullie zelf als hulpeloos, behoeftige wezens die afhankelijk zijn van een behoeftige God versterken dit erg. Dit is hét recept voor disfunctioneren in iedere relatie. Het is geen wonder dat de relatie tussen God en mensen amper functioneel is. De relatie die mensen met God hebben functioneert met de dag slechter indien mensen proberen te voldoen aan het concept van een God die van ons dingen verlangt waardoor men jetliners gaat gebruiken als raketten, en intelligente bommen als gereedschappen om tegemoet te komen aan deze verlangens van God.

 

  1. De God van Morgen verlangt niet om gediend te worden, maar is de Dienaar van al het Leven

Een ware Meester is niet hij die de meeste dienaars schept, maar degene die de meeste Meesters schept. Het is God vreugde te demonstreren dat jullie allen Meesters zijn. God verlangt niet van jou dat jij demonstreert dat dit is wie God is. God weet reeds wie Hij is. Het is jij die het vergeten bent. God plaatst zich daarom tot jouw beschikking, zodat jij het je kan herinneren. En als je jezelf beschikbaar stelt voor de bediening van God, demonstreer je jouw eigen meesterschap.

God dienen is niet langer een vereiste op de dag dat je de God van Morgen omarmd. Op het moment dat je God dient naar geheel eigen vrije wil, in dat moment demonstreer je dat je niets nodig hebt, maar alles hebt, en het is jou grote vreugde God alles te geven wat jij hebt, en dat is de omschrijving van een Meester. Verwissel het woord “God” voor het woord “Leven” in de voorgaande zin, dan heb je de geheime formule onthuld voor het vinden (inderdaad scheppen) van vrede, harmonie, en geluk op aarde.

Dien het Leven heilig in alles dat je denkt, zegt en doet.  Stel jezelf de vraag, “Is deze gedachte bevorderlijk of schadelijk voor het leven? Is dit woord verrijkend of schadelijk voor het leven? Is deze daad ondersteunend voor het leven of vernietigend voor het leven?” Deze vragen en de antwoorden die jij ze geeft worden deel van een automatisch proces, een proces waar je niet over hoeft na te denken, als het jou intentie is om het leven te behouden zoals je het kent op jouw planeet. Als dat jou intentie is, dan zal je het behouden.

Echter kan je het Leven niet dienen indien je, individueel beschouwd, het je aan iets ontbreekt. Je zal dan altijd bezig zijn met het verkrijgen en met het zoeken naar wat jij denkt dat je nodig hebt, voordat je kan doen dat wat het Leven zelf dient. Aan de andere kant als je je ervan bewust bent dat jij het Leven bent, dan zal je onmiddellijk zien dat het Leven dienen inhoud dat je ook jezelf dient. [Zoals Mahatma Gandhi, Moeder Therea, Martin Luther King… En jou.]

Denk alleen aan jouw Zelf. Als je denkt “aan jezelf” , denk je aan het Kleine Zelf, maar als je denkt aan “jouw Zelf”, denk je aan de Verheven Zelf. Als je denkt aan de Verheven Zelf, speel je automatisch een groter speelveld, ga je voor hogere doelen, zoek je een grootser doel dan die in de gelimiteerde versie van de Kleine Zelf behouden ligt. Je begint in te zien dat wat het beste voor anderen is – ook het beste voor jou is, omdat je weet dat jij die anderen bent, je bent deel van hen, je bent één met hen.

Er zijn vele varianten van dienaarschap, en je ziel weet het als jij doet wat het beste voor jou is, en wat het beste is voor anderen. En als deze twee inzichten met elkaar botsen, jou ziel weet hoe het voelt om te doen wat het beste voor anderen is zelfs als het niet jou idee is van wat het beste voor jou is. Dat gevoel is het gevoel van grootsheid. Je voelt je opeens op een of andere manier veel omvangrijker. Het is een gevoel van innerlijke expansie. Sommige noemen het “zelfminderzijn”. Het is als je je bewustzijn van het Zelf als de Kleine Ene verloren hebt en een gevoel van het Zelf aangenomen hebt die grootser is dan dat. Je bent de Verheven Zelf geworden.  Soms voor een moment, soms een langere periode en soms voor een heel leven.

Maar de ervaring is er één die je nooit vergeet.

 

  1. De God van Morgen heeft onvoorwaardelijk lief, oordeelt niet, veroordeelt niet en straft niet

Een andere Fundamentele Waarheid van deze Nieuwe Spiritualiteit is onvoorwaardelijkheid – een staat van zijn waarin geen voorwaarde bestaat. Leven IS. Eenvoudigweg IS. Er zijn geen condities waaronder het Leven “niet is”. De conditie die je de dood noemt is niet de dood, maar betreft Leven in een andere vorm.

Dus Leven bestaat, zonder enige voorwaarden. Dat betekent dat God en liefde bestaan zonder enige voorwaarden. Herinner dat de woorden “God”, “Leven” en “Liefde” onderling uitwisselbaar zijn. Al deze drie zijn één, en dit is een Heilige Drie-eenheid. Echte liefde is zonder voorwaarden. Liefde die voorwaarden stelt is geen liefde, maar een valse versie ervan. Echte liefde, zoals de echte God en het echte Leven, kennen geen voorwaarden. Voorwaardelijke liefde is een tegenstrijdigheid.

Het is de waarheid, dat het concept van een God die voorwaarden stelt aan het geven van zijn liefde onwerkbaar is. Het is een tegenstrijdigheid in termen. Toch is dit het idee dat je hebt gehad over de God van Morgen, die van jou verlangt dat je met heel je kunnen dichter tot Hem komt voor wie je bevreesd bent.

Liefde en angst sluiten elkaar uit. Omdat ze niet tegelijkertijd in dezelfde ruimte kunnen bestaan, hebben mensen massaal een botsende relatie met de God van Morgen.  Het is niet onbelangrijk dat de meest vertelde boodschap van nagenoeg iedere spirituele leraar is “Vrees niet”.

Er is niets te vrezen van God, omdat God niets van je verlangt. Niets. En dit brengt ons bij het Negende Belangrijke Verschil tussen de God van Gisteren en de God van Morgen.

Alles wat je denkt, zegt en doet verklaart jou oordeel over jezelf. God heeft je gezegd: Iedere daad is een daad van zelf-definitie.

Jou keuzes brengen hemel of hel op aard teweeg.

Er is geen dood, dus hoe kan er een Dag des Oordeels zijn aan het einde? Het Leven eindigt nooit. Alles wat je denkt over jezelf zal zich manifesteren in jou realiteit, in dit leven of het volgende. Alles wat je zegt en alles wat je doet creeërt Wie Jij Bent.

Wijsheid betekent niet alle antwoorden hebben, het is het stellen van de juiste vragen. Zelfs voor God. God is de Bron van alles dat creatief is. Antwoorden zijn niet creatief.  Zo gauw je denkt het antwoord te hebben, stop je met creatie. Antwoorden doden creatie. Het laatste wat je zou willen is een antwoord op alle dingen. Een “mogelijk antwoord” misschien. Een “tijdelijk antwoord” misschien. Maar een “definitief antwoord”? Dat nooit. Er is maar in vraag in het leven. Die vraag is “Wie ben ik?” Het is een vraag waarop je nooit een definitief antwoord wilt. Blijf binnen die vraag. Blijf altijd in de ontdekking. Omdat in die ontdekking de kracht en de motivatie en de passie ligt om te scheppen. En creatie is de glorie van God, opnieuw en opnieuw gedemonstreerd in een nooit-eindige weg, door het proces heen genoemd Leven Zelf.

Waar de wereld het meeste aan zou hebben op dit moment is een spiritualiteit die verklaart dat het niet alle antwoorden heeft. Een spiritualiteit die zegt, “Laat ons verder gaan om de belangrijkste vragen over het Leven te stellen, en altijd het proces te eren van de oprechte zoektocht, en de paden waar het elk van ons heen brengt. Laat ons verklaren dat er geen Één Waar Pad bestaat, maar dat vele paden kunnen leiden tot de bergtop”.

Laat ons verklaren dat als we eenmaal de bergtop hebben bereikt, er altijd nieuwe bergen te beklimmen zijn. Laat ons verheugd zijn te observeren dat de top van een berg de start is voor de klim van een nieuwe berg – en dat de bergen nooit eindigen. Laat ons verheugd zijn in het bewustzijn dat de bergen oneindig zijn.

Deze verheugenis in de oneindige natuur van jouw Wezen zonder een vertwijfeling of veroordeling van het een of ander, is wat religie zal transformeren, en jou wereld, voorgoed. Dit is het soort Spiritualiteit waar God het hier over heeft gehad.

Dit is de spiritualiteit die God aan beveelt. En deze verandering in het spirituele bewustzijn van mensen zal plaatsvinden. Het is niet een vraag of dat zal gebeuren, maar wanneer. Wanneer zal deze zich voordoen, en wie deze verandering brengen? Zal het gebeuren als de mens dichterbij het punt van zelfvernietiging nadert en onze hulpbronnen nog maar weinig kostbare waarde hebben waarbij we generaties nodig hebben om onszelf uit de afgrond te graven waar we onszelf hebben ingegooid? Of zal het plaatsvinden voordat jullie het moment van pure en volslagen wanhoop bereiken, waarbij wij nog steeds een kans hebben om veel waardevolle en goede dingen van de aarde te mogen behouden?

Deze vraag is op dit moment dringend. Het leven laat niet langer wachten op een reactie. Gauw zal het Leven zelf met een antwoord komen. Het “Systeem” zal zichzelf corrigeren als jij het niet doet.

 

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close