Boekenserie

Een ongewoon gesprek met God

Een ongewoon gesprek met God

Gesprekken met God deel 1 van 9. Kosmos-Z&K Uitgevers B.V. Utrecht in overeenstemming met G.P.Putnam’s Sons via Sane Töregard Agency,1996 – Conversations with God, an Uncommon Dialogue 1,(1995)

‘Persoonlijke thema’s en elementaire basiswaarheden’

Een ongewoon gesprek met God is Walsch’s eerste dialogenreeks met God. Dit boek behandelt persoonlijke zaken zoals welvaart, relaties, carriere, reïncarnatie, materie, karma, geld, geluk, het pad van de Meester, Christus, gezondheid,  de grondbeginselen van de ziel, communicatie met het Goddelijke enz. God geeft heldere, begrijpelijke antwoorden. God blijkt een intelligente, kritische en humoristische waarnemer van het leven op aarde. Zijn bemoedigende boodschap is dat de mens waarachtig volledig Bewuste Schepper kan zijn van zijn ervaring op aarde en geen slachtoffer meer hoeft te zijn.

Publicatie Bezinningshuis over ‘Een ongewoon gesprek met God’


Nieuw gesprek met God

Een Nieuw Gesprek met God

Gesprekken met God deel 2 van 9. Kosmos-Z&K Uitgevers B.V. Utrecht,1997 – Conversations with God 2. (1997)

‘Globale onderwerpen en geopolitiek’

Dit is een buitengewoon document.

Het is een boodschap van God en God stelt daarin een sociale, seksuele, opvoedkundige, politieke, economische en theologische revolutie voor op deze planeet zoals we die nog nooit hebben gezien en ons nauwelijks kunnen voorstellen.

Dat voorstel wordt gedaan binnen de context van onze eigen specifieke verlangens als bewoners van deze planeet. We hebben gezegd ervoor te kiezen een beter leven voor iedereen te creëren, ons bewustzijn te verhogen, een nieuwere wereld te zoeken. God zal ons niet veroordelen, wat we ook kiezen, maar als we hiervoor kiezen dan is Hij bereid ons de weg te wijzen. Zij zal ons echter nooit dwingen die suggesties aan te nemen. Nu niet, nooit niet.

Ik vind de woorden van dit boek tegelijkertijd fascinerend, verontrustend, uitdagend, aanmoedigend. Ze zijn fascinerend in de zin dat zij mij de adem benemen door hun doel en reikwijdte. Ze zijn verontrustend in die zin dat zij mijzelf – en de menselijke soort – aan mij laten zien op een manier die alles op losse schroeven zet. Zij vormen een uitdaging in die zin dat zij mijn moed op de proef stellen zoals nog niemand of iets ooit eerder heeft gedaan. De moed om beter te zijn, de moed om groter te zijn dan ik was, de moed om de Bron te zijn van een wereld waarin woede, bekrompenheid, jaloezie, seksuele stoornissen, economische onrechtvaardigheid, opvoedkundige onzin, sociale ongelijkheid en politieke misleiding, valse argumenten en machtsspelletjes nooit meer deel uitmaken van de menselijke ervaring. Ze zijn aanmoedigend in de zin dat zij hoop bieden dat dit alles mogelijk is.

Kunnen wij werkelijk zo’n wereld opbouwen? God zegt ja, en alles wat ervoor nodig is, is er echt voor te kiezen dit te doen. Wie het boek “Een ongewoon gesprek met God” lees verandert zijn leven. Wie dit boek leest, verandert de samenleving.


Derde gesprek met God

Derde gesprek met God

Gesprekken met God deel 3 van 9. Kosmos-Z&K Uitgevers B.V. Utrecht 1999, 2001 – Conversations with God 3. (1998)

‘Kosmische wijsheid’

Van individuele en globale onderwerpen wordt de aandacht verplaatst naar ‘universele waarheden’, welke van toepassing zijn op alle niveaus van het bestaan van microscopisch tot macrokosmisch niveau.  Wat gebeurd er als we sterven? Wat is tijd? Opvoeding, het huwelijk, de zin van het leven, en vele andere onderwerpen, vindt je hier soms controversiėle, maar altijd inspirerende inzichten.


Vriendschap met God

Vriendschap met God

Gesprekken met God deel 4 van 9. Kosmos-Z&K Uitgevers B.V. Utrecht in overeenstemming met Putnam’s Sons via Sane Töregard Agency,2001. – Friendship with God (1999)

‘ook jij kan een vriendschap met God hebben’

God bleek geen strenge, straffende God te zijn, maar een kritische, diepgravende maar ook geestige gesprekspartner. Er ontwikkelde zich een intense vriendschap, en daarvan doet Neale verslag in ‘Vriendschap met God’. Hij verloor zijn twijfel, zijn schaamte en zijn angst om met God om te gaan. Hij werd door God geraakt en werd tevens meer mens.


Een met God

Een Met God

Gesprekken met God deel 5 van 9. Kosmos-Z&K Uitgevers, Utrecht. 2001 – Communion with God (2000)

‘wordt weer één met de Schepper’

God is in de mens, en het goddelijke is overal. In ‘Eén met God’ bespreekt Neale de ontwikkeling van de tien illusies van het menselijke leven – hoe we daarbinnen kunnen leven en ze gebruiken om bewust onze werkelijkheid te creëren, om onze gedachten en overtuigingen te veranderen in een poging om de wereld te veranderen.


Nieuwe openbaringen

De nieuwe openbaringen

Gesprekken met God deel 6 van 9. Kosmos-Z&K Uitgevers B.V.in overeenstemming met Atria Books, onderdeel van Simon en Schuster, Inc- New York(2003)- The New Revelations (2003)

‘Elimineer terreur en onderdrukking in de naam van God’ 

Walsch praat met God. Indringend. Openhartig. In ‘De nieuwe openbaringen’ zet hij dit gesprek voort. Nu gaat het over wat het leven bederft en onmogelijk maakt. Walsch gaat uit van een aantal misvattingen, die verkeerd gedrag uitlokken, zoals de scheiding tussen de mensen, het fundamenteel tekort aan middelen om te leven, de rivaliteit tussen de mensen en het feit dat we denken met oorlog onze conflicten te kunnen oplossen. Walsch ontdekt als antwoord hierop negen nieuwe openbaringen, zoals dat God nooit opgehouden is met ons te communiceren, dat er geen ware religie is, maar dat er meer wegen naar God leiden, en dat er geen goed en fout bestaat, maar alleen wat wel en niet werkt. Op grond van deze ‘nieuwe’ openbaringen beschrijft Walsch vijf stappen die naar vrede leiden.


De God van Morgen

De God van morgen

Gesprekken met God deel 7 van 9. Kosmos-Z&K Uitgevers B.V. ,(2004) – Tomorrows God (2004)

‘Onze grootste spirituele uitdaging’

Dit boek werpt een blik op de God van Morgen. Het gaat over de toekomst van de mensheid, maar niet per se over een toekomst die nog heel ver weg ligt. Het bevat eerder een opzienbarende voorspelling voor de komende dertig jaar. Het gaat over onze nabíje toekomst en over de rol die de mensen in de creatie van deze toekomst zullen vervullen. Het gaat over de rol die jíj in de creatie ervan kunt vervullen. Het gaat over wat er zal gebeuren en hoe het zal gebeuren.

Publicatie De God van Morgen ‘een uitbreiding der theologie’


Wat God wil

Wat God wil

Gesprekken met God deel 8 van 9. Spirit, onderdeel van Kosmos-Z&K Uitgevers Utrecht, 2005 – What God Wants (2005)

‘Een onontkoombaar antwoord op de belangrijkste vraag van de mensheid’

Deze uitgave is gevaarlijk. Waarom? Omdat het de meest belangrijke vraag onderzoekt die je jezelf ooit zou kunnen stellen – het antwoord op de vraag is verbijsterend en revolutionair. Het antwoord is zo theologisch revolutionair en spiritueel krachtig dat het de wereld kan veranderen. Indien omarmd, zal het zeker je leven veranderen. Er bestaan mensen en instituten in de wereld, die graag vasthouden aan hun macht en plaats, die liever niet hebben dat deze veranderingen zouden plaatsvinden. Zij zouden liever hebben dat je dit boek laat liggen.


Thuis bij God

Thuis Bij God

Gesprekken met God deel 9 van 9. Kosmos-Z&K Uitgevers B.V. ,2006 – Home with God in a Life that Never Ends (2006)

‘In Een Leven Dat Nooit Eindigt’

Een beschrijving van de reis van de Ziel tot en met haar versmelting met De Essentie en het wonder van de herrijzenis wanneer de Verenigde Ziel opnieuw een Enkelvoudige Expressie van Goddelijkheid wordt. Thuis met God zal haar lezers zachtmoedige troost brengen en een diep bewustzijn van de glorie en het wonder van het leven—een leven dat nooit eindigt.

Publicatie door Flotwerwise ’85 gedachtes uit Thuis bij God’

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close