Boekrecensie Gesprekken met God 1-9 | Een ongewoon gesprek met God (N.D. Walsch)

‘Een ongewoon gesprek met God’ is ’s werelds eerste boek dat eens niet verteld hoe je je leven moet inrichten.

In plaats daarvan wordt op een uiterst eenvoudige wijze en met veel liefde uitgelegd waarom wijzelf de pijn in ons leven hebben gecreëerd en hoe deze op eenvoudige wijze kan worden weggehaald.

Je wordt meegevoerd naar alle uithoeken van je eigen Zijn, een ervaring zonder weerga. Paragraaf voor paragraaf, blad voor blad wordt met liefde de geheimen van het leven onthuld, zodat je begint te beseffen – te herinneren – wie je werkelijk bent. Dit boek is een ode aan jezelf, een lofzang over de absolute schoonheid die in je schuilt en erop wacht te worden ontsloten. Eén keer raden wie de sleutel in bezit heeft!

Het boek helpt je op een schitterende wijze te herinneren wie je werkelijk bent. Geen moment gaat voorbij of je wordt vervuld met intense vreugde, diepe wijsheid of een beetje verdriet omdat je tot het besef komt wat je al die jaren hebt gemist. Gelukkig is dat verdriet van korte duur, de liefde echter blijft.

De uitspraken in het venster bovenin dit scherm komen uit dit boek en de daarna verschenen boeken in de serie ‘Gesprekken met God’. Verreweg de meeste uitspraken zijn afkomstig uit dit deel, dat over jou gaat, wat zich in je hoofd afspeelt, en waarom.

Het tot besef komen, het ontwaken, is een proces dat zorgt dat je vleugels krijgt en loskomt van dit aardse denken. Ikzelf ben anderhalf jaar aan het vliegen geweest. Of ik realistisch ben gebleven? Neen, natuurlijk niet, maar dat is waar dit boek ook over gaat: jouw gevoel is de belangrijkste boodschapper, het is God die met je communiceert. Daar kunnen geen woorden of eeuwenoude boeken tegenop. Je leert de God in jezelf ontdekken met een ongekende kracht.

Religies eisen dat je hun woord voor waarheid accepteert, terwijl God zegt dat je op zoek kunt gaan naar jouw eigen waarheid, dat je zelf denkt en zelf keuzes maakt. Voor sommige religieus ingestelde lezers kan dit boek confronterend zijn, terwijl de ‘vrijen’ onder ons zich verkneukelen bij het lezen van vele passages. Toch is dit boek niet wars van de gevestigde religies, het is een uitbreiding ervan. Je hoeft je eigen religie niet op te geven, integendeel.

Het boek vertelt wat het doel is in je leven. Velen, religieus of niet, hebben dit zich al honderden jaren, meimerend, dan wel hevig of vertwijfeld afgevraagd. Je leest niet alleen dat God nooit bij je is weggeweest, maar ook hoe je kunt leren luisteren, en met Hem kunt communiceren, zoals in het artikel ‘God heeft voor mij een vuurpijl afgeschoten’

Elk persoon, wereldwijd, wordt in deze teksten persoonlijk benaderd. Hoewel het boek eenvoudig leest, heb ik ervaren dat sommigen er geen affiniteit mee hebben of het boek ronduit lariekoek vinden.

Velen zien in deze verlichte boeken de duivel aan het werk. Menig artikel en boek zijn geschreven om met de Gesprekken-met-God-boeken af te rekenen. Stokoude gewelddadige teksten worden geciteerd om de waarheden in deze boeken te ontkrachten. Maar slechts het tegendeel wordt bereikt; er zijn inmiddels meer dan 25 miljoenen exemplaren verkocht in meer dan 30 talen. De lezer weet beter. De God van wraak bestaat niet. God is liefde. Punt uit.

Velen zijn verbaasd wanneer ze de titel “Een bijzonder gesprek met God” lezen; hier moet haast sprake zijn van religie. Doch niets is minder waar. Het gaat hier over jezelf, over het leven. Niets meer, maar ook beslist niets minder. Het gaat over je gevoel, de manier waarop je dingen ervaart en verwerkt, over relaties en pijn, over jezelf liefhebben opdat je anderen kunt liefhebben, en ja, ook over anderen liefhebben opdat je jezelf kunt liefhebben. Waar kom je vandaan, waar ga je heen? Wat is tijd en ruimte? Heb ik meerdere levens gehad, en zo ja, hoeveel? Mijn relaties lopen op de klippen, waarom? Hoeveel dimensies zijn er? Ben ik ook een God, kan ik ook creëren? Wat doen angst, woede, afgunst en zorgen met me? Is zelfmoord slecht? Hoe denkt God over abortus en euthanasie? Hoe is ons heelal ontstaan, creatie of evolutie? Leven we wel in een ‘echte’ wereld? Allemaal onderwerpen die worden behandeld. Niet bepaald een gangbare theologische studie lijkt me.

Als u geïnteresseerd bent waarom ik de dingen doe die ik doe, dan kunt u ‘inspiratie’ lezen. Alles in mijn leven is door mijzelf tot stand gekomen. Echter pas na het lezen van de GmG-boeken, heb ik ontdekt wie ik ben en wie wij werkelijk zijn: de meest voortreffelijke wezens ooit door God geschapen. Dus wie kan zulk een wonderlijke pracht afwijzen? Zelfs God kan in ons geen gebrek vinden.

Hoofdstuk 1 – God
P15 Communiceren met God, het tweerichtingsverkeer.
P19 Waarheid komt niet uit boeken.
P20 Waarom God zich niet toont op de wijze waarop wij dat verlangen.
P21 Bidden. Doel, oorzaak en gevolg.
P22 Bidden. Valse opzet, oorzaak en gevolg; de scheppingskracht.
P24 De twee grote illusies van de mens.
P26 Angst en liefde, drijfveer van ons persoonlijk handelen.
P27 Waarom ons handelen gebaseerd is op angst.
P30 Doel van ons leven, al het leven.
P31 De Schepping.
P33 Het doel van de Schepping.
P36 Doel van de leer van de relativiteit.
P36 Waarom we vergeten zijn dat we goddelijk zijn.
P38 Indien God volmaakt is en ware liefde,
waarom schept hij dan chaos?
P44 Hoe tegen rampspoed aan te kijken en er mee om te gaan.
P47 De hel, de verzonnen werkelijkheid. Onze en Gods visie.
P49 Natuurwetten. Oorzaak en gevolg.
P51 Het potentieel van lichamelijk – en geestelijk gehandicapten.
P52 Waarom God het lijden toestaat, op welk moment dan ook.
P54 Wat is goed? Wat is slecht? Het doel van keuzes.
P55 Onze keuzes, met als gevolg de toestand van de wereld.
P57 Waarom samenloop van omstandigheden en toeval
niet bestaan.
P59 Zijn, doen en hebben.
P59 Waarom je aantrekt waar je bang voor bent.
De werking van de energie in het universum.
P62 Onze geschapen werkelijkheid.
P62 Schepping van angst en liefde.
P63 De keuze van liefde onder elke omstandigheid.

Hoofdstuk 2 – Acceptatie van God
P67 Hoe wij het leven accepteren en hoe God ons accepteert.
P68 Het herzien van waarden en ideeën.
P68 De verloochening van het Zelf. De eigen waarheid.
P69 De hypocrisie van de dubbele bodem van de religie.
P69 Wat God wil.
P70 Gods drie grootste verlangens.
P70 De vijf attituden van God.
P71 De rechtsgeldigheid van dit boek vergeleken met
andere Heilige Schriften.
P73 Waarom een ieder een gesprek met God kan voeren.

Hoofdstuk 3 – Het gevecht
P78 Gedachte, woord en daad.
P79 De gevolgen van het gelijk zijn aan God.
P80 Verwezenlijking van het Zelf.
P84 Luisteren naar de ziel.

Hoofdstuk 4 – Het scheppingsproces
P91 Waarom God de wereld niet op orde brengt.

Hoofdstuk 5 – Spirituele ontwikkeling
P96 De 10 beloftes.
P101 Zelfverloochening als onderdeel van het spirituele leven.
P103 Waar je je tegen verzet blijft. Waar je naar kijkt verdwijnt.

Hoofdstuk 6 – Leed
P106 Waarom lijden niet de weg is naar God.

Hoofdstuk 7 – Duidelijkheid
P110 Gevolgen van geinterpreteerde relatie tussen materieel welzijn en geluk.
P117 Wet van oorzaak en gevolg: je krijgt wat je kiest.
P118 Desastreuze gevolgen van de gefabriceerde ‘erfzonde’.

Hoofdstuk 8 – Relaties.
P120 Relaties gebruiken volgens hun vooropgezette bedoeling.
P124 Doel van relaties.
P126 Zelfrespect. Respect voor de ander.
P127 De hoogste keuze, het herscheppen van het Zelf.
P128 Wat zou liefde doen?
P129 Gevolgen van het ‘goed’ trachten te doen voor de ander.
P129 Het op de eerste plaats stellen van het Zelf.
P130 Zelfdefiniëring in een relatie.
P131 Totale oprechtheid. Uitdrukken van gevoelens.
P132 Gevolgen van verplichtingen, richtlijnen en regels in een relatie.
P135 Redenen voor het aangaan van relaties en de gevolgen hiervan.
P137 Gereedschap voor langetermijnrelaties.

Hoofdstuk 9 – Zijn wie je werkelijk bent.
P145 Je kunt niet mislukken.
P146 Gebruik van geweld.
P147 Ontnemen van de verantwoordelijkheid door religie, leger en Staat.
P149 Zelf beslissingen nemen.
P150 Gevolgen van het pad van de spiritualiteit.
P151 Wandelen bij vol bewustzijn.

Hoofdstuk 10
Ik houd van U, weet U dat?
Ik weet het. En ik houd van jou.

Hoofdstuk 11 – Geld.
P155 Gedachten over geld en God.
P159 Oefenen van de geest.
P161 Gedachte-woord-daad.

Hoofdstuk 12 – Succes.
P164 Zijn en doen: ziel en lichaam.
P166 Het streven van de ziel.
P167 Je kunt niet hebben wat je wilt. Uitdrukking naar het universum.
P167 Kiezen en besluiten wie en wat je bent. Uitdrukking naar het universum.
P167 Ontdekking van de geest omtrent het bestaan van de ziel en de gevolgen.
P177 Helpers.

Hoofdstuk 13 – Gezondheid.
P180 Zelfcreatie.
P180 Roken, vlees, vet, boosheid, wedijver, zorgen.
P181 Tobben, haat, angst, zorgelijkheid, vrees, bitterheid, ongeduld, gierigheid, onvriendelijkheid zucht tot veroordelen en verwerpen.
P181 Elke ziekte wordt eerst in de geest geschapen.
P183 (Gebrek aan) Levenswil.
P184 Geplande levensduur van het lichaam
P186 Evolutie of creatie?
P188 Heeft God een God? Grootst, kleinst. De oneindigheid.

Hoofdstuk 14 – Ontwikkeling van de ziel.
P194 Karma en reïncarnatie.
P195 Paranormale begaafdheid.
P196 Is seks oké?
P197 Waarom lijken leuke dingen immoreel, illegaal of dikmakend?

Enkele citaten wil ik u niet onthouden:

Deel I, pagina 30
“Al het leven heeft één doel, en dat is voor jou, iedereen en alles wat leeft de hoogste glorie te ervaren.”

Deel I, pagina 33
“Jouw taak op aarde is niet om te leren, maar om te herinneren wie je bent, en je te herinneren wie alle anderen zijn. Dat is het enige doel van de Ziel.”

Deel I, pagina 42
“Je bent niet tot Leven gekomen om ook maar iets te leren; je hoeft alleen maar aan te tonen wat je al weet. Door dit te bewijzen werk je dit uit en schep je jezelf opnieuw, door je ervaring. Aldus rechtvaardig je het leven, en geef je het een doel. Aldus maak je het heilig.

Deel III, pagina 218
“Het doel van heel het leven: te besluiten en te verklaren, te scheppen en uit te drukken, te ervaren en te vervullen wie je werkelijk bent.”

Ik wens je veel plezier met lezen, mooi mens.

Deze recensie is geschreven door:  Marcel Zentveld van Bezinningstehuis

>>TERUG NAAR BESTELLEN EEN ONGEWOON GESPREK MET GOD

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close