De 3 grote dempers van liefde: behoefte, verwachtingen en jaloezie

Zelfs als het jullie lukt om behoefte uit jullie onderlinge relaties te bannen, en jullie relatie met Mij, zul je misschien moeten worstelen met verwachting. Dit is een staat waarin je het idee hebt dat anderen in jouw leven op een bepaalde manier zullen optreden, zich zullen voordoen zoals jij denkt of verwacht dat zij zijn.

Net als behoefte is verwachting dodelijk. Verwachting reduceert vrijheid en vrijheid is de essentie van liefde.

Als je van mensen houdt, schenk je ze totale vrijheid  om te zijn wie zij zijn, want dat is de grootste gave die je hun kunt geven, en liefde geeft altijd de grootste gave.

Het is de gave die Ik jullie geef, maar jullie kunnen je niet voorstellen dat Ik jullie dat schenk, omdat jullie je niet zo’n grote liefde kunnen voorstellen. Dus hebben jullie besloten dat Ik jullie de vrijheid wel zal hebben gegeven om alleen de dingen te doen Ik wil dat jullie doen.

Ja, jullie religies zeggen dat Ik jullie de vrijheid geef om alles te doen wat jullie willen, elke keuze te maken die jullie wensen. Nochtans vraag Ik je: als Ik jullie eindeloos martel en eeuwig verdoem voor het maken van keuzes die Ik jullie verbeid, heb Ik jullie dan vrijheid gegeven? Nee, Ik heb jullie ergens toe in staat gesteld. Jullie zijn in staat gesteld elke keuze te maken die jullie willen, maar die vrijheid genieten jullie niet. Niet als je geeft om het resultaat. En natuurlijk geven jullie daar allemaal om.

Jullie hebben het volgende dus bedacht: in ruil voor een beloning in de hemel verwacht Ik dat jullie de dingen op Mijn manier doen. En dit noemen jullie Gods liefde. Vervolgens koesteren jullie dezelfde verwachting van elkaar en noemen dat liefde. Maar in geen van beide gevallen is het liefde, want liefde verwacht niets anders dan wat vrijheid kan bieden, en vrijheid kent geen verwachtingen.

Als je niet verlangt dat een persoon zich voordoet zoals jij dat van hem verlangt, dan kun je je verwachtingen laten vallen. Verwachtingen gaan het raam uit. Dan houd je van hen precies zoals zij zijn. Maar dit kan alleen plaatsgrijpen als jij van jouw Zelf houdt zoals jij bent. En dat kan uitsluitend gebeuren als jij van Mij houdt exact zoals Ik ben.

Om dat te kunnen, moet je Mij kennen zoals Ik ben, niet zoals jullie je inbeelden dat Ik ben.

Daarom is God kennen de eerste stap naar een vriendschap met God. De tweede stap is de God die jij kent te vertrouwen. De derde stap is te houden van de God die jij kent en vertrouwt. Je doet dat door God te behandelen als iemand die je kent en vertrouwt.

Kun je God onvoorwaardelijk beminnen? Dat is de hamvraag. Misschien heb je al die tijd gedacht dat de vraag was: kan God onvoorwaardelijk van jou houden, maar de hamvraag was: kun jij onvoorwaardelijk van God houden? Want je kunt Mijn liefde alleen ontvangen op de manier waarop jij Mij jouw liefde schenkt. Je kunt Gods liefde alleen ontvangen op de manier waarop jij God jouw liefde geeft.  Je kunt de liefde van een ander alleen ontvangen op de manier waarop jij jouw liefde geeft. Zij kunnen zolang als zij willen op hun manier van jou houden. Jij kunt het alleen op jouw manier ontvangen. Je kunt niet ervaren wat je anderen niet toestaat te ervaren. En dat brengt ons bij het laatste element in dit antwoord, jaloezie.  Uit jullie beslissing op jaloerse wijze van God te houden hebben jullie de mythe gecreëerd van een God die op jaloerse wijze liefheeft.  Waar dacht je dan dat het idee van een jaloerse God vandaan kwam.  Jullie hebben de grootste moeite gedaan om Mijn liefde in te lijven. Jullie hebben geprobeerd de enige eigenaar te worden. Jullie hebben op bijna boosaardige wijze beslag gelegd op Mij. Jullie hebben verklaard dat Ik van jullie houd en alleen van jullie. Jullie zijn het uitverkoren volk, jullie zijn Gods natie, jullie zijn de ene ware kerk! En jullie waken vol nijd op deze status die jullie jezelf hebben toegedicht. Als iemand beweert dat God gelijkelijk van alle mensen houdt, alle geloven accepteert, alle naties omhelst, noemen jullie dat godslastering. Jullie zeggen dat het blasfemie is als God op een andere manier liefheeft dan jullie beweren dat God liefheeft. Door jaloezie gedreven soort van liefhebben is niet de manier waarop Ik liefheb, maar het is de wijze waarop jullie Mijn liefde hebben waargenomen, omdat het de wijze is waarop jullie Mij hebben liefgehad.

Dit is ook de manier waarop jullie elkaar liefhebben en het helpt jullie om zeep. Ik bedoel dat letterlijk. Iedereen weet dat jullie elkaar om zeep helpen, of jezelf, uit jaloezie.

Als je van iemand houdt, vertel je ze dat zij alleen en alleen van jou mogen houden. Als zij ook van iemand anders houden, word je groen van jaloezie. En dat is het begin noch het einde. Want jullie zijn niet alleen jaloers op andere mensen, maar ook op baantjes, hobby’s, kinderen, op alles wat de aandacht van je geliefde van jou weg leidt. Sommigen zijn zelfs jaloers op een hond of op golfballetjes.

Jaloezie kent vele vormen. Zij heeft vele gezichten. Geen enkel daarvan is fraai.

Laat het idee los dat geluk afhangt van iets buiten jezelf en je zult verlost zijn van je jaloezie. Laat het idee los dat liefde gaat over wat je krijgt in plaats van wat je geeft en je zult verlost zijn van je jaloezie. Laat je aanspraak op de tijd, energie, hulpbronnen of liefde van anderen los en je zult verlost zijn van je jaloezie.

Dit  kun je als volgt doen. Leef je leven voor een nieuwe reden. Begrijp dat het doel ervan niets te maken heeft met wat je eruit haalt, maar dat het alles te maken heeft met wat je erin stopt. Dat geldt ook voor relaties.

De bedoeling van het leven is jouw Zelf opnieuw te creëren in de volgende verhevenste versie van de verhevenste visie die je ooit hebt gehad over Wie jij bent. Je moet jouw ware Zelf verkondigen en worden, uitdrukken en vervullen, ervaren en kennen.

Dit vergt niets van de andere mensen in jouw leven of van iemand in het bijzonder. Daarom kun jij van anderen houden zonder iets van hen te verlangen.

Het idee dat je jaloers bent op de tijd die jouw geliefde besteedt aan golfen, werken of knuffelen met een ander, kan alleen bij jou opkomen als jij je inbeeldt dat je eigen geluk tekort wordt gedaan als jouw geliefde gelukkig is.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close