De 5 Natuurlijke Emoties

Verlies is een natuurlijke emotie. Het is dat deel van jou vaarwel te zeggen als je er geen afscheid van wilt nemen; rouw uit te drukken – eruit te laten – het verdriet binnen in jou op momenten dat je iets verliest. Dit kan een verlies van een geliefde zijn, of het verlies van je contact lens.

Als jou wordt toegestaan te rouwen om het verlies; er verdrietig over mag zijn, dan kom je van het verdriet los. Kinderen die het wordt toegestaan hun verdriet te uiten, er aandacht aan te schenken; mogen huilen om verlies, gaan als ze eenmaal volwassen zijn heel gezond om met verlies, en kunnen verlies goed en gauw verwerken.

Kinderen die wordt vertelt, ach ach niet huilen, zullen het enorm lastig vinden om als volwassenen te huilen. Hun hele leven is hun namelijk geleerd dat huilen niet in orde is. Dus onderdrukken ze hun verlies. Voortdurend onderdrukte verdriet uit zich in chronische depressie, een heel onnatuurlijke emotie.

Mensen hebben moorden gepleegd vanwege chronische depressie. Oorlogen zijn erdoor begonnen, naties zijn verwoest

Boosheid is een natuurlijke emotie, het is het gereedschap waarmee je ‘nee dank je’ kan zeggen. Het hoeft geenzins een beledigend of beschadigende reactie te zijn.

Wanneer kinderen geleerd wordt hun boosheid te uiten, leren ze op weg naar het volwassen zijn toe op gezonde wijze met deze emotie om te gaan, en zullen daarom hun boosheid heel gauw kwijtraken.

Kinderen die het gevoel gekregen hebben dat hun boosheid niet goed is, dat het verkeerd is om uit te drukken, en die geleerd is het niet uit te mogen drukken, zullen het als ze volwassen zijn zeer moeilijk vinden om met hun boosheid om te gaan.

Voortdurend onderdrukte boosheid uit zich in woede. Een heel onnatuurlijke emotie. Mensen hebben moorden gepleegd vanwege woede. Oorlogen zijn erdoor begonnen, naties zijn verwoest.

Afgunst is een natuurlijke emotie. Het is de emotie die een vijfjarige-jongen ertoe aanzet de deurhendel te kunnen bedienen zoals zijn grotere zusje kan. Afgunst is de emotie die je ertoe aanzet het nog een keer te proberen, nog meer moeite te doen, totdat het je lukt. Het is heel gezond om afgunst te hebben, heel natuurlijk. Kinderen die geleerd zijn dat afgunst goed is en dat je het mag laten zien, zullen er op een gezonde wijze mee omgaan in hun volwassen leven, en gauw over hun afgunst heen zijn. Kinderen die wordt geleerd dat afgunst niet goed is, dat het verkeerd is om uit te drukken – dat het zelfs verkeerd is om het te ervaren – zullen het als volwassenen erg lastig vinden om met afgunst om te gaan.

Afgunst dat voortdurend wordt onderdrukt uit zich in jaloezie. Een heel onnatuurlijke emotie.

Mensen hebben moorden gepleegd door jaloezie. Oorlogen zijn erdoor begonnen, naties zijn verwoest.

Angst is een natuurlijke emotie. Baby’s worden geboren met slechts twee angsten: angst om te vallen, en de angst voor harde geluiden. Alle andere angsten zijn aangeleerde reacties, doorgegeven aan het kind door de omgeving of aangeleerd door de ouders. De functie van natuurlijke angst is om een beetje voorzichtig te handelen. Voorzichtigheid is een functie die het lichaam in leven houdt. Het is een voortvloeisel van liefde. Liefde voor het zelf.

Kinderen die altijd het gevoel hebben gekregen dat angst niet goed is, dat het niet uitgedrukt mag worden, dat het zelfs niet ervaren mag worden – zullen het heel lastig vinden om op een functionele, gezonde manier angst te verwerken en ermee om te gaan als ze eenmaal volwassen zijn.

Voortdurend onderdrukte angst uit zich in paniek. Een heel onnatuurlijke emotie.

Mensen hebben moorden gepleegd uit paniek. Oorlogen zijn erdoor begonnen, naties zijn verwoest.

Liefde is een natuurlijke emotie. Als een kind het wordt toegestaan om uit te drukken en te ontvangen, op een normale en natuurlijke wijze zonder maximalisatie, schaamte en voorwaarden, heeft het verder niets meer nodig. Want de vreugde die ontstaat door het op deze wijze te ontvangen en te tonen is voldoende aan zichzelf. Maar liefde die geconditioneerd is, gelimiteerd is, aan banden gelegd is door regels, conventies, restricties, beheerst, gemanipuleerd en ingehouden is, wordt onnatuurlijk.

Voortdurende onderdrukte liefde uit zich in bezitterigheid. Een heel onnatuurlijke emotie.

Mensen hebben moorden gepleegd uit bezitterigheid. Oorlogen zijn erdoor begonnen, naties zijn verwoest.

En zo is het dat de natuurlijke emoties, als ze onderdrukt worden, onnatuurlijke uitkomsten creëert. De meeste mensen onderdrukken bepaalde natuurlijke emoties. Toch zijn deze natuurlijke emoties je vrienden. Ze zijn een geschenk aan jou. Het zijn je Goddelijke functies, die je helpen jouw in je ervaring te voorzien.

Je hebt dit gereedschap gekregen bij je geboorte. Ze zijn bedoeld om je leven vorm te doen geven.

En zo zie je dat natuurlijke emoties, onnatuurlijke uitkomsten produceren als ze onderdrukt en binnen gehouden worden. Het komt omdat je niet natuurlijk reageert. Ik hoop ook jou te kunnen helpen persoonlijk als het je niet lukt om boos te zijn, om liefde te tonen, als het je niet lukt om je meer diepliggende emoties te erkennen en te herkennen zodra ze zich in jou aandienen. Want huilen is prachtig, emotie ervaren is geweldig, het creëert relaties voor het leven, verroering in het Hier-en-Nu.

Ook ik heb soms mijn emoties ingehouden, maar durf ze weer te voelen. Want het kan me minder schelen, en ik schaam me minder, als ik mijn diepere emoties laat zien, mijn liefde laat zien, ik ben er minder bang voor geworden mijn angsten, wensen, liefde te tonen en dit heeft er bij mij toe geleid dat ik meer mijn – Ware Zelf – toon aan mensen en de relaties tussen mij en anderen hierdoor beter is geworden. Het leven is er hierdoor leuker voor mij op geworden.

Geschreven door Sander Viergever, geïnspireerd op de '5 natuurlijke emoties' uit Gesprekken met God boek 3 'Derde gesprek met God'. 
%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close