De Illusie van Voorwaardelijkheid

auteur: Hans Zevenboom

Hoe het concept vergiffenis en verlossing werden geboren?

Op dit moment zijn de meeste verhalen en theologieën het wel eens: de mensen zijn onvolmaakt in het oog van God, Allah of |Al-Wat-Is| en ze moeten iets doen om die volmaaktheid te verwerven.
Afwisselend wordt dit aangeduid als Zuivering, Verlossing, Verlichting ….. of wat dan ook. De vraag die wij vele levens lang geprobeerd hebben uit te vinden was onder welke ‘voorwaarden’ wij het door ons gewenste leven – en hiernamaals – konden creëren als wij (toch) niet aan de voorwaarden zouden (kunnen) voldoen. Want, zo was en is onze gedachte nog steeds; de voorwaardelijkheid scheppen.

De redenering was simpel, als je aan dé voorwaarden zou voldoen, dan was er geen probleem; geen vuiltje aan de lucht om het zo maar te zeggen. Maar hoe zat het als dat niet het geval was. Dus er moest wel enige voorwaarden zijn, waaraan wij moesten voldoen om terug te kunnen keren naar God of |Al-Wat-Is|. De mensen konden zich niet voorstellen aan welke voorwaarden ze mogelijk zouden moeten voldoen, voordat ze konden terugkeren naar God. Dus deden ze zo goed mogelijk hun best …… en bedachten zekerheidshalve toch maar een paar voorwaarden. Je weet maar nooit waar het goed voor was, zo redeneerden men toen. Deze voorwaarden werden uitgelegd door wat wij nú religies noemen.
De religies konden niet alleen de voorwaarden uitleggen, maar ook hoe je Gods Liefde kon terugwinnen als je (toch) niet aan de voorwaarden voldeed. Aldus, zijn de concepten vergiffenis en verlossing geboren! De Kerk legde de voorwaarden van de liefde als volgt uit: God zegt: ‘Ik hou van jou als jij ‘dit’ en ‘dat’ doet ………’ en zo werden de zelf-gecreëerde voorwaarden ingevuld.

Maar als mensen objectief naar deze zaken hadden gekeken, dan was er voldoende bewijs geweest dat dit alles verzonnen was. Maar de meeste mensen bleken niet echt in staat objectief naar iets te kunnen kijken. Ook nu nog kunnen veel mensen dat niet. Wij blijven namelijk volhouden, dat wij er niets van verzonnen hebben. Wij zeggen én blijven volhouden, dat de voorwaarden van onze terugkeer naar het Hemelrijk door God Zelf zijn bepaald. Nu nog steeds wordt dit ons voorgehouden en nog steeds blijven wij dit volhouden …. jaar in jaar uit, al eeuwen lang.
Helaas heeft deze zoektocht ons op een dood spoor gebracht, want er zijn géén voorwaarden door God, Allah, Al of |Al-Wat-Is| gesteld waaraan wij moeten voldoen! Je kunt ieder leven leiden dat je wenst, en naar elk hiernamaals – hemel, hel of welk planetair stelsel – gaan dat je je kunt voorstellen gewoon door te kiezen. Je kunt kiezen voor een kortstondig bestaan in een helsituatie als jij daarvan overtuigd ben, dat het daadwerkelijk bestaat. Je creëert op deze manier je eigen hel(situatie) en wel hier op Aarde door er in te geloven dat je niet aan Zijn Voorwaarden hebt voldaan. Voorwaarden die door de honderden religies nog steeds worden verkondigd!

In de spirituele tradities heeft de evolutie vooral een spiritueel doel. Shri Chinnoy schrijft, dat alle evolutie in beweging is en wel in de richting van het goddelijke; het ervaren van het goddelijke Zijn! In het Boeddhisme is het bereiken van verlichting of nirwana – de ultieme gelukzaligheid – het antwoord op de eeuwige cylcus van dood en wedergeboorte. En voor Hindoes markeert de vereniging van Atman (de individuele ziel, het ware zelf) met Brahman – het universele Bewustzijn, Al-ziel of God – het eindstation van de evolutie van het bewustzijn. De evolutie van het bewustzijn is te beschouwen als een proces van het Zijn; bewust worden van het zijn van wie je werkelijk bent! Een transformatie(proces) naar het goddelijke Zijn! Een bewustzijnsstaat van Onvoorwaardelijke Liefde mogen ervaren.

Transformatie is mogelijk als we ons Christus-bewustzijn ontdekken! Het Christusbewustzijn – het individuele zielsbewustzijn, drager van de Goddelijke Liefde – kan op dezelfde manier omschreven worden als de Boeddha-natuur of het Krishna-bewustzijn. De Hindoes noemen het ‘verlichting’, in de leer van Jezus Christus heet het ‘verlossing’ en de Boeddhisten spreken van ‘het einde van lijden’. Maar het gaat uiteindelijk allemaal om dezelfde ervaring!

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close