God is een Proces

auteur: Hans Zevenboom

Je kunt God niet bevatten als je binnen je huidige waarden, ideeën en inzichten blijft denken. Als je God wilt begrijpen, dan moet je bereid zijn te accepteren dat jij op dit moment een beperkt aantal gegevens ter beschikking hebt, in plaats van vol te blijven houden dat je alles weet over God.

Echte duidelijkheid kan pas ontstaan als je bereid bent het volgende te beseffen: ‘Er is iets dat ik niet weet en dat te weten kan alles veranderen!’ Dit houdt in, dat jij je openstelt voor een ander inzicht; een nieuw inzicht over God. God de Schepper in plaats van datgene wat wij allemaal gefantaseerd hebben over God. God is de Energie – de pure, ongepolijste Energie – die wij Leven noemen. Door ons hiervan bewust te zijn, arriveren wij bij een nieuwe waarheid, namelijk God is een Proces. God is niet het resultaat van een Proces. God is het Proces Zelf! Alles wat je in de Hemelen en op aarde ziet, hoe ver je oog kan reiken, is God!

Het universum is niets anders dan een molecuul van God! Echter het Proces van het universum, het leven, van de schepping is nooit af; nooit compleet. Dit is een andere manier om te zeggen dat alles altijd eeuwig aan het veranderen is. Niets staat stil! Niets – niets – bestaat zonder beweging. Alles is energie die in beweging is. Als wij naar iets kijken, dan kijken wij niet naar ‘iets’ dat statisch is en dat ‘daar staat’ in ruimte en tijd. Neen, wij zijn getuige van een gebeurtenis. Omdat alles in beweging is, alles verandert én evolueert. Deze gebeurtenis hebben wij leven genoemd. Omdat het leven permanent in beweging is, is het leven een Proces.

God is geen persoon, plaats of ding. God is een Wezen en wel het Hoogste Wezen ofwel het Hoogst dat was, is en zal zijn! Dat is precies wat God is; een Wezen. Merk op dat een ‘wezen’ geen ding is, maar een proces. Neen, God is het proces Zelf. God is de Schepper, die het Scheppingsproces mogelijk maakt. God is het Proces dat kan worden waargenomen, kan worden gekend en voorspeld. Hoe meer wij waarnemen, des te meer wij weten en des te meer kunnen wij voorspellen over de veranderingen van het leven.

Leven is veranderen. God is het Leven. God is het Proces, dat Leven mogelijk maakt. God is het leven in fysieke vorm!

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close