Over > De Gesprekken met God boeken

Gesprekken met God (Engels: Conversations with God) is een negendelige boekenreeks van de Amerikaanse auteur Neale Donald Walsch, die na een groot aantal tegenslagen naar eigen zeggen in 1992 ontevreden en boos een brief aan God schreef en tot zijn verbijstering antwoord kreeg.

De dialoog die Neale kreeg met God, dicteerde Neale op papier. God stelde aan Neale voor om de dialoog in boekvorm uit te geven. Vanuit dit verzoek ontstond een ‘ongewoon gesprek’ en haar 8 vervolgtitels.

Miljoenen mensen hebben dankzij de Gesprekken met God een verniewde relatie met God gekregen; niet meer vanuit angst, maar vanuit vrijheid. Niet meer gekenmerkt door rituele handelingen, maar door authentieke verbinding. Niet meer vanuit tekortkoming maar vanuit een kosmische wetenschap een eeuwigdurende verbinding met God te hebben.

Vele mensen hebben zich door GmG hun Goddelijke Essentie herinnert. Zij hebben zich herinnert dat met pijn en wrok reageren op handelingen van de ander niet constructief werkt, maar zijn zich herinnert dat ‘Zij slechts de Bron’ hoeven te zijn voor wat zij wensen te ervaren.

Kernboodschappen Gesprekken met God Kosmologie: veroordeel het duisternis niet maar wees als een Licht in de duisternis, wij zijn allemaal één en er is slechts Een van ons, je bent niets verplicht te doen, het leven is eeuwig.

De bemoedigende boodschap van GmG is dat de mens vooral de schepper moet zijn van zijn eigen leven. Wacht niet op een wonder, maar wees het Wonder waarop anderen wachten.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close