Paranormale begaafdheid en intuïtieve gaven

In wezen hebben wel allemaal een paranormale begaafdheid, het is onze zesde zintuig, het zien, voelen met onze intuïtie – het voelen van energiën, het opmerken en waarnemen van energiën. Gedachtes zijn niets anders dan energiën. Maar ook alle mogelijkheden in onze toekomst, die allen al gemanifesteerd zijn, die dragen allen een eigen energie. Zo kun je jouw intuïtie zo ontwikkelen dat je kunt voelen welke keuzes voor jou het beste zijn.

Onze inuïtie is als een spier, kunnen we ontwikkelen als een spier.

Om je ‘paranormale spier’ te gebruiken moet je hem oefenen. Je intuïtie gebruiken, elke dag, de gehele tijd.

De spier is er al, maar hij is misschien klein.. , zwak en onderontwikkeld.

Af en toe heb je ergens een intuïtief gevoel over, maar je handelt er niet naar. Je hebt ergens een ‘vermoeden’ over, maar je negeert het. Je droomt iets of je ervaart ‘inspiratie’ maar je legt dat naast je neer en besteedt er nauwelijks aandacht aan.

Denk je dat je deze woorden op dit scherm puur toevallig las? Per ongeluk?

De eerste stap in de ontwikkeling van die paranormale ‘begaafdheid’ is: te beseffen dat je erover beschikt en het te gaan gebruiken. Schenk aandacht aan elk intuïtief idee dat je ergens over krijgt, aan alles wat je voelt, aan elk ‘vermoeden’ dat je bevangt.

Schenk er aandacht aan.

Handel vervolgens naar wat je ‘weet’. Laat je verstand je er niet van weerhouden. Laat je angst je niet inpalmen.

Hoe meer je onbevreesd op je intuïtie afgaat, hoe meer je intuïtie je te hulp zal komen. Het was er altijd al, maar nu geef je er pas aandacht aan.

Soms voel je iets over een ander persoon, soms voel je dat je een specifiek iets moet doen, soms voel je dat je met iemand niet in zee moet gaan. Het kan je helpen om een schriftje bij te houden van moelijke keuzes die je hebt gemaakt en daarbij aan te vinken of je telkens ofwel vanuit je Ziel of Geest (geest = rationele oftewel het verstand en afwegen…) hebt gehandeld.

Soms moet je als je een keuze maakt gewoon de intentie voor jezelf neerzetten ‘beste ziel geef me duidelijkheid’ , het antwoord zal dan vanzelf vaak na een tijdje tot je komen. Een andere manier is in diepe meditatie gaan, zodat jouw Ziel of verbinding met God jou vanzelf zal gaan voorzien met het antwoord. Je zult het weten als het antwoord van je Ziel afkomstig is en dus de hoogste keus voor jou omvat.

Er zijn 3 grondregels over paranormale verschijnselen die je kunnen helpen begrijpen hoe het werkt. Het zijn deze 3: Gedachten zijn energiën, alles is in beweging, alle tijd is nu.

Helderzienden hebben zich opengesteld voor de ervaringen die het gevolg zijn van deze verschijnselen: energiën oftewel trillingen. Soms nemen die de vorm aan van beelden voor het geestesoog.

Soms van een gedachte in woorden.

Iedere helderziende wordt eer steeds beter in om die energieën te voelen. In het begin is dat niet gemakkelijk, want deze energieën zijn erg licht, erg vluchtig, erg subtiel. Zoals een heel licht briesje op een zomeravond, wanneer je het gevoel hebt dat er iets aan je haren raakte, terwijl je dat niet zeker weet. Zoals een heel zacht dat je in de verte meende te horen, maar dat je misschien ook niet hebt gehoord. Zoals een beeld dat je vanuit je ooghoek zag, e kunt zweren dat je het zag maar als je er recht naar kijkt, is het weg. Verdwenen. Was het er wel?

Maar de ervaren helderziende vraagt zich dat nooit af, want door de vraag te stellen verjaag je het antwoord. Bij het stellen van die vraag moet je je hersens gebruiken, en dat is het laatste wat je moet doen als je wilt trillingen wilt ‘oppikken’. Je intuïtie zit niet in je hersens. Om helderziend te zijn, moet je een open geest hebben. Want de intuïtie zit in de psyche. In de ziel.

Intuïtie is het gehoor van de ziel.

De ziel is het enige instrument dat gevoelig genoeg is om de lichtste trillingen van het leven ‘op te pikken’, om die energieën te ‘voelen’, om de golven in het veld waar te nemen en ze te kunnen interpreteren.

Je hebt zes zintuigen, niet slechts vijf. Dat zijn je reukvermogen, smaak, tastzin, zien, het gehoor en…. weten.

Elke gedachte die je hebt zendt energie uit. De gedachte is energie. De ziel van de helderziende pikt die energie op. Een helderziende kan aldus vertellen waar je aan denkt.

Elk gevoel dat je ooit gehad hebt, zit in je ziel. Je ziel is de totaalsom van al je gevoelens. Het is een opslagplaats. Al is het jaren geleden dat je ze daar hebt opgeslagen, een helderziende die waarlijk open staat, kan die ‘gevoelens’ hier en nu ‘voelen’, dat is omdat zoiets als tijd niet bestaat.

Daarom kan een helderziende je over je verleden vertellen.

‘Morgen’ bestaat ook niet. Alles gebeurt op dit moment. Elke gebeurtenis zendt energiegolven uit, drukt een ontuitwisbaar beeld af op de kosmische fotografische plaat. De helderziende ziet, of voelt, het beeld van ‘morgen’ alsof het op dit moment gebeurt.

Wat ook zo is. Daarom kan een helderziende de ‘toekomst’ voorspellen.

Hoe dat fysiologisch gebeurt? Misschien zendt de helderziende, zonder te weten wat hij eigenlijk doet, een submoleculaire component van zichzelf uit wanneer hij zich ergens intensief op concentreert. Zijn ‘gedachte’, zo je wilt, verlaat het lichaam en slingert zich de ruimte in, en komt snel ver genoeg om in staat te zijn zich om te draaien en van een afstand het ‘nu’ dat jij nog niet ervaren hebt, te ‘zien’.

Ja, ja… een submoleculaire reis door de tijd!

Het submoleculaire deel van de helderziende dat door zich te concentreren de energie van het beeld in zich heeft opgenomen, slingert zich terug naar het lichaam van de helderziende en neemt de energie met zich mee. De helderziende ‘krijgt een beeld’ – soms gepaard gaande met een rilling – of ‘voelt een gevoel’ en doet erg zijn best om de verkregen informatie niet te ‘verwerken’, maar deze eenvoudig – en direcht – te beschrijven. De helderziende heeft geleerd zich niet af te vragen wat hij ‘denkt’ of opeens ‘ziet’ of ‘voelt’, maar dat gewoon zo direct mogelijk te laten ‘doorkomen’.

Als weken later de gebeurtenis die hij ‘gezien’ of ‘gevoeld’ heeft inderdaad optreedt, wordt de paranormale begaafde helderziend genoemd, hetgeen dan natuurlijk waar is!

***

Het eeuwige moment bevat alle ‘mogelijke mogelijkheden’. Zoals Ik al meerdere malen heb uitgelegd, is alles al op miljoenen verschillende manieren gebeurd. Het enige wat er overblijft is dat jij kunt kiezen van welke kant je het bekijkt. Het is allemaal kwestie van perceptie. De helderziende voorspelt niet de toekomst, omdat de toekomst zo ook niet vaststaat, maar kan wel een tipje van de sluier oplichten van een van de ‘mogelijke mogelijkheden’ die er in het eeuwige moment van het nu worden waargenomen. Het is altijd de subjectieve keuze van de helderziende wat hij zag, hij had net zo goed iets anders kunnen kiezen, iets wat niet strookte met zijn al gedane voorspelling.

***

Elke uitkomst van elke situatie die jij je voorstelt, ligt al klaar.

Het enige wat jij hoeft te doen, is het te zien. Het te weten.

Dat is wat er bedoeld wordt met: ‘Zelfs vóór je vraagt, zal Ik geantwoord hebben.’ In werkelijkheid zijn je gebeden al ‘verhoord’ voor je gebeden hebt.

****

Een oprechte helderziende zal je nooit beloven dat zij een ander naar je zal doen terugkeren of van gedachten zal doen veranderen. Met de vrije wil van een ander mag immers niet geknoeid worden. Een oprechte helderziende zal eerder helpen jou te vertellen wat zij in jou onderbewuste voelt – en wat zij voelt dat een goed pad voor jou is. Zij zal zich niet overmatig bezighouden met zaken als fotolezen van foto’s van andere mensen, want ook dit betekent het overschrijden van een spirituele wet. Een oprechte helderziende zal niet het grootste deel van de tijd spenderen met jou hoe jouw toekomst eruit gaat zien, maar zij zal zich eerder heldervoelend zo instellen dat ze zal voelen en jou zal vertellen wat de beste weg, omstandigheden en wegen je zult kunnen gaan bewandelen. Vraag dan ook niet een helderziende jou rijk te laten worden doordat zij energiën en omstandigheden middels haar gave weet te beïnvloeden zodat jij rijkdom op je pad tegemoet zult zien. Nee, de ware helderziende zal je vertellen welke keuzes je het beste kan maken, maar zal niet de spirituele wet overtreden door energiestromen te veranderen in de matrix waardoor geld meer jouw richting op komt. Deze laatste vorm van helderziende dienstverlening is overigens niet heel waarschijnlijk.

***

Je kunt naar een helderziende gaan om informatie te krijgen over een overleden persoon, maar wat je ook gewoon kunt doen, is deze overleden dierbare te vragen om een teken van leven te geven, of te vragen jou te steunen… Als je er echt voor open staat, is de kans groot dat je een vorm van communicatie uit de geestenwereld – Het Spirituele Rijk – zult ontvangen.

Dit artikel is geïnspireerd op hoofdstuk 6 uit Gesprekken met God boek 3-9; Derde Gesprek met God. Een meer gedetailleerde uiteenzending over het onderwerp paranormale begaafdheid treft u aan in dit boek. Dit boek is hier te downloaden.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close