Is seks oké?

Waarom heeft U twee geslachten geschapen? Was dat de enige man die U voor
ons kon bedenken, waarop wij ons konden voortplanten? Hoe moeten we
omgaan met deze ongelooflijke ervaring die wij seksualiteit noemen?


Niet met schaamte, dat staat vast. En niet met schuld en niet met vrees.
Want schaamte is geen deugd, en schuld is geen goedheid, en in vrees is geen
eer.
En niet met wellust, want lust is geen passie; en niet met losheid want losheid is
geen vrijheid; en niet met agressiviteit want agressiviteit is geen geestdrift.
En, vanzelfsprekend, niet met ideeën over controle of macht of overheersing,
want die hebben niets met Liefde te maken.
Maar… mag seks worden gebruikt voor doeleinden als persoonlijke voldoening?
Het antwoord is verrassend ja, want ‘persoonlijke voldoening’ is gewoon een
andere term voor Eigenliefde. Persoonlijke voldoening heeft over de jaren een
slechte naam gekregen en dat is de belangrijkste reden dat er zoveel schuld
wordt verbonden aan seks.

….God vertelt in GmG dat seks helemaal oké is, dat je als het ware tegen de stroom van het Leven strijd als je niet toegeeft aan je natuurlijke – maar wel liefdevolle – intenties en verlangens naar seks. Heel het leven wilt naar elkaar toe bewegen en éénwording ervaren. Weet dus dat verlangens naar seks normaal is en dat het prima is om van seks te genieten, zonder schuld of schaamte. In verlichte werelden hebben de ouders zelfs seks onder toeziend oog van de kinderen, iets wat wij niet kunnen begrijpen. Maar juist het voortdurend stiekem doen over seks, het totaal weghouden en er nooit over praten en niet laten zien dat het normaal is, dat creëert juist bij jonge mensen verwrongen ideëen over seks en laat hen niet toestaan een normale seksuele ervaring te creëren of te ondergaan.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close