Over > Welkom door Sander

Beste Lief mens,

Mijn naam is Sander Viergever. Het leven kan zo mooi zijn… en dat gun ik jou ook. Wie jij Bent, ten diepste is, pure Liefde, Goedheid, Verdraagzaamheid, een Schepper… een stukje God in het klein.

Voel dit.

Voel het.

Schrijf een vraag op aan God

Wees stil in het schemerlicht

Voel eens een tijdje, waar streeft en verlangt jouw Innerlijk naar?

Deze boeken helpen je terug om bij jou Diepste Zelf te komen

Velen hebben gehuild

Hun harten zijn vernieuwd

Ze geven aan – als lezer – eindelijk rust te hebben gevonden

Wil je me wat vragen? Neem conctact op met het webformulier. Ik verkoop ook wat boeken via de website. Ik wens je veel spirituele groei toe.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close