Oefeningen tot transformatie

Door: Sander Viergever

MEDITATIE – TRANSFORMEER JE GEHELE ESSENTIE

Als ik soms mediteer kom ik bijna altijd in enorm hoge zijnstoestanden van geluk, sereniteit, vreugde en vrede. Wat mediteren voor mij heeft gedaan is dat ik erachter ben gekomen door meditatie te oefenen, dat ik ook het geluk in mezelf kan vinden, zonder daarvoor een liefdespartner, geld of andere zaken buiten mezelf direct nodig te hebben.

Als je voor het eerst gaat mediteren kan je een geleide meditatie doen, maar je kunt ook – dat doe ik, in stilte je verbinden met God. Als je dit doet wordt je gevuld met de kwaliteiten van God: geluk, liefde, enorme vreugde en zaligheid. Je kunt het beste mediteren in de stilte, je ogen dicht te doen, je handen te vouwen of zoek zelf een vorm die voor jou werkt. Doe dit regelmatig, het liefst s’ochtends en s’avonds 15-30 minuten. Je leven zult veranderen.

Terwijl je mediteert verplaats je dan op je ZIJNSWEZEN en laat gedachten als bootjes die voorbij varen langs je heen gaan. Misschien vind je mediteren of je je verbinden met God eng, maar weet dit: als jouw intentie liefde is, dan kan je nooit een ‘negatieve’ energie oproepen. Mediteer en focus je op jezelf, durf steeds dieper en meer vanuit jouw Ziel te leven en Jouw Heilige Zelf waarachtig te voelen. Heb geen zorg, maar weet dat alles in jouw leven uitwerkt voor het Hoogste Goed. Mocht het niet lukken om te mediteren en dwaal je soms af, blijf dan trainen…(jouw verstand gaat niet zomaar aan de kant dus oefen en het zal beter gaan), lukt het mediteren je nog niet – voel je door meditatie nog geen grote golven van geluk, genezing en zelfvertrouwen, neem dan contact met me op.

VIND JEZELF IN DE STILTE

Wees gewoon eens een tijd, in plaats van altijd te doen, doen en doen. Wandel in de avond, tijdens de schemering in de natuur, in de stilte. Wees eens een tijdje met het Zelf, laat gedachten langs je heen gaan en focus je op je Zijn. Op wat je voelt, dit doe je door je te focussen op wat je in je lichaam voelt, door jouw lichaam te voelen. De eerste keer dat je dit doet kan confronterend zijn en pijnlijk… Tja op zulke momenten dat je naar je gevoel keer wordt je geconfronteerd met de waarheid, als je geestelijke pijn voelt, bedek deze pijn en ongemak dan met liefde, omarm het gevoel, accepteer het en zegen het met liefde. Dat is altijd de stap naar genezing: acceptatie en liefde.

Als je deze oefening vaak doet, zal je steeds meer vanuit vreugde en waarachtigheid gaan leven vanuit jouw ziel. De verbinding met je ziel zal dan steeds sterker worden. Probeer steeds meer vanuit het Zijn te leven, in plaats van dat je geleefd wordt door jouw gedachten. Laat deze gedachten zo nu en eens gewoon aan je voorbij gaan, als bootjes die voorbij varen. Zo komt er steeds meer ruimte voor jouw Ziel om zich met jou te verbinden en werkelijk te voelen Wie Je ten diepste Bent. Het verstand gaat opzij, zodra we sterk genoeg de focus verleggen naar de ziel.

Inderdaad we zijn vaak gehecht aan de gedachtes die heel de dag maar doorgaan, we kunnen van deze gedachtes onthechten door sterk en stevig genoeg gefocust te zijn op de ziel. Als je dit vaak gaat oefenen, zal je leven enorm verbeteren. Stuur me een bericht als je echt transformatie ervaart, ik vind het altijd leuk een reactie te ontvangen van lezers.

BEOEFEN DE 5 HOUDINGEN VAN GOD

God is in alle gevallen volledig liefdevol, zegenend, dankbaar, accepterend en vreugdevol en jij kan dat ook zijn. Is er iets in jouw leven aan de hand wat je niet zo fijn of gewenst vindt, ga dan niet gelijk in de weerstand… maar doe je ogen dicht en zeg ‘ik ben in volledige zegening en liefdevolle houding naar deze omstandigheid toe’, … dat is omdat je alleen kunt veranderen wat je accepteert en met liefde bekleed… bedek dus alle omstandigheden en mensen met de mantel der liefde. Vervolgens kan je vanuit een liefdevolle en zegenende houding de situatie veranderen naar jouw hand, ja nu pas want als je in weerstand met gebalde vuisten en in angst blijft gehuld heb je alleen jezelf daarmee. Als iemand jou iets heeft aangedaan accepteer het en wees in liefde naar de persoon toe, besluit vervolgens om voor jezelf op te komen. Maar niet vanuit onmacht en overheersende woede en leed.. Want je bent veel STERKER als je eerst de 5 houdingen van God; Essenties van God toepast op de situatie en vervolgens daarvanuit handel.

Mijn leven is makkelijker geworden door alles ten eerste te accepteren. Ik geloof dat voordat ik geboren werd alle mogelijke toekomstige gebeurtenissen en drama’s van mijn leven gekozen en/of geaccepteerd hebt, dit te weten geeft me veel rust.

Dat wat je accepteert kun je veranderen.

Dat waar je liefde voor voelt zul je genezen.

Dat wat je zegent beïnvloed je op gewenste wijze met jouw Glorie.

Daar waar je de gift in de omstandigheid kunt aantreffen, nestelt dankbaarheid in jouw hart

Vreugde is jouw Zijnsstaat, wat gebeurt is wat gebeurt, hoe jij je erover voelt bepaal Jij.

OEFENING – De liefde van God inademen

Haal adem. Ook dat is een instrument. Haal diep, langzaam adem op volkomen wijze, met je gehele wezen. Adem het zachte, zoete niets van het leven in, zo vol energie, zo vol liefde. Je ademt de liefde van God in. Haal diep adem en je kunt het voelen. Haal heel erg diep adem en de liefde zal je aan het huilen brengen. Van vreugde. Want je hebt God ontmoet, en je God heeft je laten kennismaken met je ziel. Als je dit eenmaal meemaakt, is het leven nooit meer hetzelfde. Mensen praten erover dat zij ‘de top van de berg hebben bereikt’ of dat ze sublieme extase hebben ervaren. Hun wezen is voor altijd veranderd.

OEFENING – Glimlach

Een glimlach kan je al zo ver brengen. Een eenvoudige glimlach. Stop gewoon overal even mee en glimlach. Nergens om. Gewoon omdat het goed voelt. Gewoon omdat je hart een geheim kent. En omdat je ziel weet welk geheim dat is. Glimlach daarom. Glimlach veel. Het heelt alles wat je dwars zit.

OEFENING – Waar je je tegen verzet, blijft. Waar je naar kijkt, verdwijnt

Ga zitten in meditatiehouding, sluit je ogen, zorg voor stilte in de ruimte. Wat voel je in je lichaam, welke sensaties doen zich voor..? Welke pijn voel je, welke angsten komen er in je geestesactiviteit tevoorschijn? Wat het ook is, accepteer iedere onprettige sensatie, laat iedere angstgedachte of -beeld volledig toe. Want dat waar je naar kijkt verdwijnt, waar je je tegen verzet blijft of groeit zelfs. Deze oefening is goed voor mensen met angst klachten. Oordeel geen van de lichamelijke sensaties die je tijdens deze oefening voelt, laat het er gewoon zijn. Zo cultiveer je je Wezen volledig accepterend en creatief te zijn. Want dat waar je naar kijkt, dat wat jij omarmt, kan je genezen, maar wat je probeert te vermijden zal je alleen maar steviger op zijn plek vastzetten.

OEFENING – Mantra hardop, groepsmantra hardop

Ik ben hier, ik ben die ik ben en ik zeg die ik ben. Ik ben een creatief wezen, wat er na IK BEN komt, zal ik verkiezen te zijn. Ik kies mijn eigen realiteit, ben volledig creatief, ik reageer niet op omstandigheden, ik kies wie ik verkies te zijn. Want wat ik verkondig ben ik. Ik ben een klein stukje God. Ik kan alles zijn, doen, hebben dat ik kies. Ik ben de tovenaar, de stichter van mijn eigen koninkrijk. Niet wat zij doen, zeggen of willen, maar slechts de grote IK BEN. Je bent nu je eigen Creatieve Schepper geworden.

OEFENING – Ware wakkerheid

Als je in deze staat terechtkomt, sta dan gewoon stil, ga niet ver­der naar waar je naartoe ging, stop met wat je aan het doen was, sta even een moment stil, en ‘wees’ gewoon waar je op dat moment bent; dan word je wie je bent, precies waar je bent. Stilstaan, al is het maar heel even, kan een zegen zijn.

OEFENING – Wordt gewaar van je Heilige Wezen

Ja stop af en toe eens, stop eens een paar keer op een dag, merk op, voel het moment, voel wat jij op dat moment bent, voel voel de energie van het leven, voel je Essentie, wordt gewaar van je hele wezen. Stop soms gewoon eens even met al het doen, wees dan op dat moment eens stil – wees gewoon al is het maar voor 10 seconden, wees, voel, in plaats van te doen. Het zal je leven veranderen. Dat deed het met mijn leven.

MEDITATIE – Wees stil en weet dat Ik God ben

Laat dit, Mijn goddelijk bevel, diep in je Ziel doordringen, zonder te denken. Laat iedere indruk die in je opwelt naar believen tot je doordringen, zonder bemoeienis jouwerzijds. Ga met aandacht hun betekenis na, want het is IK Die van binnenuit, door deze indrukken jou onderwijst. Dan, wanneer iets van hun levende betekenis tot je bewustzijn begint door te dringen, spreek deze Mijn Woorden langzaam en gebiedend tot elke cel van je lichaam, tot iedere capaciteit van je geest, met al de bewuste kracht die je bezit: “Wees stil! – en wéét – IK BEN – God.”

Spreek ze precies zo uit als ze hier geschreven zijn en tracht je te realiseren dat het jouw God is Die je dit opdraagt en Die onvoorwaardelijke gehoorzaamheid vraagt van je sterfelijk ego.

Bestudeer deze woorden en dring door tot hun verborgen macht. Mediteer erover en neem ze mee in je werk, wat dit ook zij. Maak ze tot een levende, overheersende factor in je werk, in al je scheppende gedachten.

Zeg ze tot jezelf, duizend keer per dag, totdat je Mijn gehele innerlijke bedoeling hebt doorgrond. Totdat iedere cel in je lichaam tintelt in een vreugdevol antwoord op het bevel ‘Wees stil’ en onmiddellijk gehoorzaamt en iedere zwervende gedachte die in je geest rondwaart, wegvlucht in het niets.

Dan, als de woorden naklinken in de schuilhoeken van je nu geledigd wezen. Dan, als de zon van weten begint te rijzen boven de horizon van je bewustzijn. Dan zul je het aanzwellen voelen van een wonderlijk vreemde adem, die je vult tot in de uiteinden van al je sterfelijke ledematen en die je gevoelens bijna doen losbarsten in verrukking; dan zal er golf na golf een machtige, onweerstaanbare Kracht opstijgen binnenin je die je als het ware van de aarde optilt; dan zul je in je voelen de glorie, de heiligheid, de majesteit van Mijn tegenwoordigheid.

En dan, eerst dan, zul je wéten: IK BEN God.

Dan – wanneer je Mij aldus op zulke ogenblikken hebt doorvoeld, wanneer je geproefd hebt van Mijn kracht, geluisterd hebt naar Mijn wijsheid en de geestverrukking kent van Mijn alles-omarmende liefde – dan kan geen ziekte je beroeren, geen omstandigheid je verzwakken, geen vijand je overwinnen.

Want nu wéét je: IK BEN binnenin je.

En van nu af aan zul je je steeds tot Mij wenden in je nood, al je vertrouwen stellen in Mij en Mij toestaan Mijn wil te verwerkelijken. Wanneer je je zo tot Mij wendt, zul je Mij ervaren als een nimmer falende en altijd aanwezige hulp in tijden van nood. Want Ik zal je vervullen met zulk een besef van Mijn tegenwoordigheid en Mijn kracht dat jij slechts stil hoeft te zijn en Mij toestaan om datgene te doen wat jij wenst dat gedaan wordt: het genezen van je kwalen of die van anderen, het verlichten van je geest, zodat je met Mijn

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close